Home

FireAde 2000 is een nieuw multifunctionele blusmiddel in de brandbestrijding.Thumbnail image

Het product wordt in Amerika gemaakt.

FireAde 2000 dankt z'n uitstekende werking door:

 

FireAde 2000 biedt de volgende voordelen:

  • Nog maar 1 blusmiddel voor diverse branden
  • Hoge veiligheidsfactor voor de mensen die ermee werken, korte inzettijd, minder verbruik
  • Geen onderhoud nodig aan materieel
  • Materieel is sneller weer inzetbaar
  • Biologisch afbreekbaar
  • Neutraliseert de koolwatersoffen
  • Niet giftig
  • Geen extra technische uitrusting noodzakelijk
  • Uitstekend mengbaar met water
  • 15 jaar houdbaar

FireAde 2000 en het milieu.

Milieuverontreiniging door blusschuim heeft de laatste jaren veel problemen veroorzaakt. Tegenwoordig ligt de focus sterk op de bescherming van het milieu. Daarom letten de gebruikers van blusmiddelen niet alleen op de werking van een blusmiddel, maar ook op de invloed van het blusmiddel op het milieu.
Op grond van bescherming voor het milieu heeft de maker van FireAde 2000 het product steeds verder onderzocht en doorontwikkeld om een veelvoudig inzetbaar en milieuvriendelijk blusmiddel te maken.
Bij de ontwikkeling van FireAde 2000 werden tal milieu ontlastende factoren overwogen.
Er is een blusmiddel  gemaakt met een unieke werking, een zeer gering verbruik en met een uitstekende milieu verdraagzaamheid.
FireAde2000 voldoet aan alle huidige gestelde eisen.

 

FireAde2000 intro

Copyright © 2016 FireAde2000.nl. Alle rechten voorbehouden. Website designed by ITshows